کورش بادُر

متولد ۱۳۵۰

مقیم کشور سوئد، شهر گوتنبرگ

کارشناس روانشناسی

Licensed psychotherapist (CBT)  (روان درمانگر رفتار درمانی شناختی (کارشناسی ارشد

Counsellor مشاور

Family Home Supervisor ناظر خانواده

گواهی‌نامه مصاحبه انگیزشی

گواهی‌نامه بهبودیابی از غم و اندوه

و دورهای در زمینه‌های اعتیاد، لغزش در اعتیاد، خشم، اضطراب، افسردگی و

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)